STOWARZYSZENIE SPADKOBIERCÓW
POLSKICH KOMBATANTÓW
II WOJNY ŚWIATOWEJ

Wizyta Wnuka Marszałka Konstantego Rokossowskiego (2013)

czerwiec 30th 2013 w dziale WYDARZENIA

Na przełomie czerwca i lipca gościł w Polsce wnuk Marszałka Związku Radzieckiego i Marszałka Polski Konstantego Rokossowskiego – nasz przyjaciel i kolega, Pełnomocnik Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej na terenie Federacji Rosyjskiej, członek władz bratniej nam organizacji – Fundacji Pamięci Dowódców Zwycięstwa Federacji Rosyjskiej – Pułkownik Armii Radzieckiej i Rosyjskiej, Konstanty Rokossowski.

Wizyta poświęcona była kontynuacji odnajdywania i utrwalania historii polskiego rodu Rokossowskich, jakie pozostały na terenie Polski, przez Konstantego – wnuka Marszałka. Stowarzyszenie Spadkobierców gościło już Pułkownika Konstantego w 2010 roku. Gość nasz uczestniczył wówczas w obchodach rocznicy 600-lecia Zwycięstwa pod Grunwaldem. W roku bieżącym program pobytu objął stare dzieje rodu. Rokossowscy to stary polski ród, a miejscowość Rokosowo na Ziemiach Zachodnich, z aktualną pisownią przez jedno „s”, to rodowa posiadłość z do dziś zachowanym pałacem i starym parkiem. Historia pogranicza naszych zachodnich rubieży nie oszczędziła rodu Rokossowskich – majątek przeszedł w inne ręce. Ród Rokossowskich zubożał i przeniósł się na tereny Mazowsza i Kurpiów.

Współcześni znają nazwisko Rokossowskich głównie za przyczyną osoby Marszałka „Dwóch Narodów”, jak to trafnie określił pułkownik WP w stanie spoczynku Tadeusz Konecki – autor książki-albumu pod tym tytułem. Nieznane są jednak fascynujące dzieje tego rodu, jakich historyczne dowody utrwalone zostały na terytorium Polski na wieki.

Tegoroczna wizyta Konstantego poświęcona była odnalezieniu grobów przodków Marszałka Konstantego Rokossowskiego w Polsce. Gdy w wyniku kilku wypraw na cmentarze w Warszawie i poza stolicą, udało nam się odnaleźć kilka mogił, Pułkownik Konstanty nie krył swego wzruszenia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Spadkobierców przygotował także inne elementy wizyty naszego Gościa. Konstanty odwiedził mieszkanie siostry Marszałka – Heleny Rokossowskiej przy ul. Brackiej i Kościół Rzymsko-Katolicki pod wezwaniem Świętego Antoniego przy ul. Senatorskiej, gdzie Helena Rokossowska do 1939 roku pracowała jako pracownik Parafii.

Z wielkim zainteresowaniem Konstanty gościł w Muzeum Wojny Obronnej 1939 Roku i Twierdzy Modlin, gdzie z rąk Dyrektora Muzeum Pułkownika Doktora Władysława Wyrucha otrzymał autorską książkę o Generale Wiktorze Thomme, z wspomnieniem godnej postawy Marszałka Rokossowskiego wobec Generała Thomme. Bowiem kiedy po wojnie Generał wrócił do Polski, władze administracyjne nie zezwoliły na zamieszkanie w Warszawie w jego przedwojennym mieszkaniu.

Dopiero w lata 50-tych ówczesny Minister Obrony Narodowej Marszałek Rokossowski podjął decyzję, przywracając temu niezwykle utalentowanemu i bohaterskiemu Generałowi jego przedwojenne mieszkanie w stolicy.

W dniu 4 lipca wnuk Marszałka K.Rokossowskiego uczestniczył w składzie delegacji i pocztu sztandarowego Stowarzyszenia Spadkobierców, w uroczystości 70-lecia tragicznej śmierci Generała Władysława Sikorskiego pod Pomnikiem Generała przy ulicy Tureckiej 3. W rozmowach Gość nasz wspominał ciepłe relacje swego dziadka o Generale Sikorskim. W związku Radzieckim znane było zaangażowanie Generała Sikorskiego w stosunku do Narodowej Demokracji i koncepcji Romana Dmowskiego, dotyczących wspólnego działania Słowian, głównie Polaków i Rosjan. Jeszcze przed aresztowaniem w latach czystki w Armii Czerwonej, będąc kursantem akademii wojskowej, przyszły Marszałek studiował i wysoko cenił fundamentalną pracę teoretyczną z zakresu sztuki operacyjnej i trafnych przewidywań przyszłości autorstwa Generała Wł.Sikorskiego pt.: „Przyszła wojna”, jaka wydana była w latach 30-tych. Był też przekonany, że gdyby po klęsce 1939 roku Naczelnym Wodzem i Premierem Rządu RP od 1939 do 1943 roku, nie został Generał Władysław Sikorski, mogłoby nie dojść do sojuszu wojskowego ZSRR i Rzeczypospolitej.

Stowarzyszenie Spadkobierców w dniu 5 lipca zorganizowało uroczyste Zebranie Zarządu Głównego, poświęcone spotkaniu z wnukiem Marszałka Rokossowskiego. Zaproszeni zostali polscy Kombatanci II wojny światowej i goście honorowi oraz przedstawiciele Ambasad: Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Republiki Białorusi.

W trakcie Zebrania Prezes Zarząd Głównego Małgorzata Kitlińska-Kowalczyk wręczyła K.Rokossowskiemu upominek – książkę Normana Daviesa pt.: „Europa walczy 1939-1945”, na jakiej stronach ten zachodni autor dowodzi o wybitnej roli Marszałka Rokossowskiego w zwycięstwie nad Niemcami. Następnie wręczyła naszemu Gościowi, wyszyte na pagonach polskiego munduru dziadka naszego Gościa, oznak Marszałka Polski. Podkreśliła, iż jest dla naszego Stowarzyszenia zaszczytem, że pagony wykonała pracownia polskiej Wojskowej Centrali Handlowej.

W Stowarzyszeniu naszym jest kilku pasjonatów historii życia i dokonań wojennych Marszałka K.Rokossowskiego. I tak, Piotr Prejbisz przypomniał Uchwałę ZG Stowarzyszenia Spadkobierców z 2012 roku o podjęciu programowego zadania Stowarzyszenia sformułowanego: „Lata 2013-2015 cezurą trzech wybitnych Polaków – dowódców i polityków: Księcia Józefa Poniatowskiego, Generała Władysława Sikorskiego i Marszałka Konstantego Rokossowskiego”. Postaci te, na pozór odmienne, łączy wiele wspólnych wątków polskiej historii i tę wspólnotę będziemy w swej działalności udowadniać. Także dzisiejsze Zebranie nie przypadkowo odbywa się w Muzeum Generała Wł.Sikorskiego przy ulicy Tureckiej 3. w 70-tą rocznicę rozpoczęcia Operacji Bagration. Rozpoczęcie na froncie wschodnim, o świcie 5 lipca 1943 roku bitwy pod Kurskiem, stanowiące początek Operacji Bagration, w błyskawicznym tempie przyniosło wolność zachodnim połaciom Rosji, całej Białorusi i Polsce aż do wschodnich rubieży Wisły. Autorem i dowodzącym tej Operacji był Marszałek K.Rokossowski, a sama operacja to przykład skutecznego działania, jakiego koncepcję opracował osobiście Marszałek i samodzielnie podjął decyzję jej rozpoczęcia, gdyż było to uderzenie wyprzedzające operację hitlerowców i brak było czasu na uzyskanie zgody Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej. Znamienne jest, że od udziału w podjęciu tej decyzji uchylił się Marszałek G.Żukow, który był wówczas na froncie obok Marszałka K.Rokossowskiego. Operacja Bagration jest do dziś przedmiotem studiów na wielu liczących się w świecie uczelniach wojskowych.

Z kolei Marek Zatorski zaprezentował, wykonaną osobiście, rekonstrukcję munduru i czapki Marszałka K.Rokossowskiego z okresu jego służby w WP.

Michał Sabadach wyraził przekonanie o konieczności dalszego gromadzenia i prezentacji zbiorów Muzeum Ludowego WP i Armii Radzieckiej w Uniejowicach, jakiego jest właścicielem i kustoszem. Podkreślił pozytywny odbiór społeczny, wyrażany przez mieszkańców Dolnego Śląska oraz gości z innych rejonów Polski oraz z zagranicy wobec uniejowickiego Muzeum. Podziękował Pułkownikowi Konstantemu Rokossowskiemu za obecność w Uniejowicach w 2010 roku. Wręczył Konstantemu wydane pozycje książkowe pt.: „Muzeum Sabadacha” i „Mała Moskwa” oraz foldery turystyczne po Ziemi Dolnośląskiej. Książki te wręczył też obecnym na spotkanie przedstawicielom Ambasad.

Wspomnieniami z okresu tworzenia Wojskowej Akademii Technicznej podzielił się Pułkownik Profesor Michał Hebda. Podkreślił wiodącą w tym dziele i wybitną rolę Ministra Obrony Narodowej PRL Marszałka Polski i ZSRR Konstantego Rokossowskiego. Podkreślił, że w tworzeniu zrębów tej Uczelni wielką rolę odegrali wybitni naukowcy radzieccy – pierwszy Rektor WAT Gen. Leoszenia i Rektor z okresu lat 60. Gen. Owczynnikow oraz radzieccy wykładowcy. Profesor wręczył Gościowi książki swego autorstwa: „Jubilatka. 60-lecie WAT” oraz „Sylwester Kaliski”.

Zasłużony Kombatant RP Komandor Henryk Kalinowski wyraził wielkie uznanie dla wnuka Marszałka Konstantego Rokossowskiego, który dba i utrwala niezniszczalne przekonanie o swej polskości oraz niezaprzeczalne osiągnięcia swego dziadka. Komandor Kalinowski powiedział: „-Jako żołnierz I Armii WP i jednostki saperskiej, jakiej udziałem – poza bojowym, bo historycznym – była akcją wbicia pierwszego słupa granicznego na Odrze wiosną 1945 roku, gdy po drugiej stronie Odry stali jeszcze hitlerowcy, byłem podkomendnym Marszałka Konstantego, bo Marszałek dowodził I i II Frontem Białoruskim. Dumny jestem, że ten człowiek przez cały okres służby wojskowej we wszelkich dokumentach wojskowych i cywilnych pisał, że Jego narodowością jest narodowość polska. Nawet w latach 30-tych w więziennych torturach, gdy wybito mu jedno oko i złamano szczękę, nie wyparł się przynależności do Narodu Polskiego i nie podpisał wymuszanych na nim oświadczeń, że jest rzekomo „polskim szpiegiem”. Jest to wielka postać i jest wielką sprawą, że Stowarzyszenia Spadkobierców podjęło współpracę i kultywuje przyjaźń ze spadkobiercami Marszałka Rokossowskiego, bo trzeba walczyć o jego dobre imię w opinii Polaków”. W dowód uznania dla postawy wnuka Marszałka, w imieniu ZG Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Komandor Kalinowski odznaczył naszego Gościa „Medalem Czynu Frontowego I i II Armii WP”.

Prezes Oddziału Mazowieckiego Związku Polskich Spadochroniarzy i Prezes Honorowy Związku Żołnierzy WP Pułkownik Jan Gazarkiewicz, udekorował Gościa „Medalem Związku Żołnierzy WP”.

Obecni na spotkaniu przedstawiciel Ambasady Federacji Rosyjskiej – zastępca przedstawiciela Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej do spraw organizacji i zarządzania działań wojskowo-memorialnych w Rzeczypospolitej Polskiej –Walerij Popchuk oraz Attache’ Obrony Ukrainy w Polsce – Pułkownik Wiaczesław Kołotow, dziękując za zaproszenie, podkreślili ważną rolę, jaką odgrywa Stowarzyszenie Spadkobierców na niwie łączenia wspólnej historii i walki naszych Słowiańskich Narodów. Akcentowali, iż w aktualnych czasach jedynie współpraca między narodami może zapobiec konfliktom i wojnom. Zadeklarowali udział we wspólnych przedsięwzięciach, jakie będą podejmowane przez Stowarzyszenie Spadkobierców.

Profesor Mieczysław Trzeciak omówił wyniki swych badań podczas wykładów, jakie prowadził w uczelniach na Białorusi. Tam także są mogiły rodu Rokossowskich. Profesor wręczył Pułkownikowi Konstantemu książkę, w jakiej zawarł wyniki swych badań.

Zabierając głos, Pułkownik Konstanty Rokossowski wyraził podziękowanie członkom Stowarzyszenia Spadkobierców i innych organizacji wspólnie działających w kultywowaniu pamięci i wyrażaniu hołdu poległym i pogrzebanym w polskiej ziemi żołnierzom rosyjskim i radzieckim. Na wniosek Konstantego Rokossowskiego, wyróżniające się osoby zostały nagrodzone dyplomami i odznaczeniami Fundacji Pamięci Dowódców Zwycięstwa Federacji Rosyjskiej oraz wyszywanymi „Makietami Zwycięstwa” i „Znaczkami Marszałka Konstantego Rokossowskiego”.

Na zakończenie uroczystego Zebrania ZG, uczestnicy i poczet sztandarowy Stowarzyszenia Spadkobierców oddali hołd przed Pomnikiem Generała Władysława Sikorskiego. Wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Dzień później nasz Gość i delegacja z pocztem sztandarowym Stowarzyszenia, a także przedstawiciele Ambasady Federacji Rosyjskiej – pracownicy Przedstawicielstwa Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej do spraw Organizacji i Zarządzania Działań Wojskowo-Memorialnych w Rzeczypospolitej Polskiej – Irina

Isakowa i Walerij Popchuk – oraz przedstawiciele ZG ZKRPiBWP w osobie Komandora Henryka Kalinowskiego i Rady Krajowej Żołnierzy AL wraz z przedstawicielami Polskiego Komitetu Słowiańskiego i Polskiego Komitetu Antywojennego, spotkali się na Cmentarzu Bródnowskim przy Kwaterze Armii Czerwonej i przy grobach rodzinnych Marszałka Rokossowskiego.

W następnych dniach Konstanty Rokossowski z delegacją Stowarzyszenia Spadkobierców odwiedzili Pułtusk, gdzie na zaproszenie Rektora Akademii Humanistycznej im.A.Gieysztora, wnuk Marszałka zwiedził tę renomowaną uczelnię. Konstanty Rokossowski udzielił wywiadu „Pułtuskiej Gazecie Powiatowej” i złożył wiązankę kwiatów na Cmentarzu Wojennym Armii Czerwonej z 1945r. Przed tablicą poświęconą siostrze dziadka Marszałka, nasz Gość oddał hołd.

Podczas przejazdu na trasie Warszawa – Pułtusk, Konstanty złożył kwiaty pod Tablicą Pamiątkową Generała Wł.Sikorskiego w Jabłonnej.

Pułkownik Konstanty spotkał się także z Pułkownikiem Tadeuszem Koneckim – autorek książki „Marszałek Dwóch Narodów”.

Wnuk Marszałka ponownie zwiedził znane już sobie miejsca z życia Marszałka w Warszawie sprzed 1914 roku – ulice starej Pragi: Strzelecka, Stalowa róg Środkowej, Wałowa, Karbowska, Konopacka, a także Pawiak, Stare Miasto, Most Poniatowskiego z kamiennymi ławeczkami, jakie wykuwał wraz z wujem Stefanem Wysockim, ulicę Klonowa, Plac Defilad.

W końcowej fazie pobytu w Polsce, Gość nasz odwiedził miejsca rodzinne ojca Marszałka na Mazowszu i Kurpiach: Ostrołękę, Ostrów Mazowiecką, Baranowo oraz Ziomek. Złożyliśmy także pokłon mogiłom żołnierzy rosyjskich, pochowanych na Cmentarzu Wojennym I Wojny Światowej w lesie koło Rycicy. Na spotkaniu w Zespole Szkół Gminnych w Baranowie, Konstanty doświadczył niezwykłej serdeczności ze strony Dyrekcji i Grona Pedagogicznego oraz miejscowych społeczników, wśród których przetrwały rodzinne wspomnienia o rodzicach Marszałka. Gospodarze Baranowa zaprosili Konstantego na odbywający się w Zawadach „Tydzień Kultury Kurpiowskiej”. Tam równie ciepło był przyjmowany, a żywe spotkanie z mieszkańcami Kurpiowszczyzny, którzy podczas festynu zaprezentowali starą, piękną i bogatą kulturę tego malowniczego regionu Polski, długo pozostanie w pamięci Pułkownika Konstantego.

Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Spadkobierców

Polskich Kombatantów II Wojny Światowej

Małgorzata Kitlińska-Kowalczyk

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-1.Delegacja Stowarzyszenia wraz z wnukiem Marszałka w rocznicę tragicznej śmierci Gen. Władysława Sikorskiego

Delegacja Stowarzyszenia wraz z wnukiem Marszałka w rocznicę tragicznej śmierci Gen. Władysława Sikorskiego

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-2.Komandor H.Kalinowski odznacza wnuka Marszałka

Komandor H.Kalinowski odznacza wnuka Marszałka

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-3.Płk. Jan Gazarkiewicz odznacza wnuka Marszałka

Płk. Jan Gazarkiewicz odznacza wnuka Marszałka

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-4.Marek Zatorski prezentuje zrekonstruowany mundur Marszałka K. Rokossowskiego

Marek Zatorski prezentuje zrekonstruowany mundur Marszałka K. Rokossowskiego

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-5.Prof. Michał Hebda wręcza książkę wnukowi Marszałka

Prof. Michał Hebda wręcza książkę wnukowi Marszałka

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-6.Michał Sabadach wręcza książkę Attache Obrony Ukrainy

Michał Sabadach wręcza książkę Attache Obrony Ukrainy

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-7.Michał Sabadach wręcza książkę zastępcy przedstawiciela Ministersrwa Obrony Federacji Rosyjskiej

Michał Sabadach wręcza książkę zastępcy przedstawiciela Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-8.Marek Zatorski przekazuje historyczny dokument rodu Rokossowskich

Marek Zatorski przekazuje historyczny dokument rodu Rokossowskich

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-9.Wnuk Marszałka dekoruje kombatanckimi odznaczeniami Federacji Rosyjskiej

Wnuk Marszałka dekoruje kombatanckimi odznaczeniami Federacji Rosyjskiej

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-10.Wnuk Marszałka dekoruje kombatanckimi odznaczeniami Federacji Rosyskiej

Wnuk Marszałka dekoruje kombatanckimi odznaczeniami Federacji Rosyjskiej

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-11.Delegacja Stowarzyszenia wraz z wnukiem Marszałka,  przedstawicielami Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej oraz innych polskich organizacji składa

Delegacja Stowarzyszenia wraz z wnukiem Marszałka,  przedstawicielami Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej oraz innych polskich organizacji składa kwiaty na mogiłach Armii Czerwonej Cmentarza Bródnowskiego

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-12.Wnuk Marszałka wraz z delegacją Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej na Cmentarzu Brodnowskim

Wnuk Marszałka wraz z delegacją Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej na Cmentarzu Bródnowskim

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-13.Mogiły żołnierzy Armii Czerwonej na Cmentarzu Bródnowskim

Mogiły żołnierzy Armii Czerwonej na Cmentarzu Bródnowskim

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-14.Komandor H.Kalinowski przed pomnikiem na kwaterze Armii Czerownej Cmentarza Brodnowskiego

Komandor H.Kalinowski przed pomnikiem na kwaterze Armii Czerwonej Cmentarza Bródnowskiego

Wizyta-wnuka_Rokossowskiego-2013-15.Zapalenie zniczy na mogile ojca Marszałka przez jego wnuka i Prezesa ZG Stowarzyszenia Spadkobierców

Zapalenie zniczy na mogile ojca Marszałka przez jego wnuka i Prezesa ZG Stowarzyszenia Spadkobierców


W dniach 29 – 30 czerwca 2013 roku w Lubaczowie, Województwo Podkarpackie odbył się XIII Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie”.
Festiwale lubaczowskie odgrywają szczególnie ważną dla polskiej tradycji rolę i dlatego wspomnimy ich historię.
Od 2000 roku miasto Lubaczów okazuje swe współczesne oblicze poprzez polską narodową pieśń patriotyczną. Grupa Lubaczowian skupionych w […]

Previous Entry

11 lipca przedstawiciele Stowarzyszenia Spadkobierców z Warszawy wzięli udział w Marszu Pamięci w 70. Rocznicę Banderowskiego Ludobójstwa dokonanego na Obywatelach Polskich II RP.

Next Entry

Powiadamiaj mnie o nowościach na stronie
Loading...Loading...


five + two =
Ostatnie wpisy
Cookie i warunki korzystania
Nasza strona może korzystać z plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Nie zablokowanie obsługi plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Warunkami przechowywania lub dostępu mechanizmów cookies zarządzasz samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka Prywatności