STOWARZYSZENIE SPADKOBIERCÓW
POLSKICH KOMBATANTÓW
II WOJNY ŚWIATOWEJ

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej walkę oddziałów partyzanckich BCh, AL i GL PPS (Biała Błotna, 2013)

wrzesień 10th 2013 w dziale WYDARZENIA

         W dniu 10 września 2013 w wiosce Biała-Błotna, w rocznicę walki Oddziału Partyzanckiego BCh pod dowództwem Bolesława Kozłowskiego ps. „Wiara” z kolumną wojsk niemieckich, Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej zorganizowało uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej walkę oddziałów partyzanckich BCh, AL i GL PPS – AK na terenach Gminy Kroczyce i Powiatu Zawierciańskiego w latach 1939 – 1945.

         Tablicę usytuowaną obok remizy OSP poświęcono dowódcom oddziałów partyzanckich: Bolesławowi Kozłowskiemu (ps. „Wiara” – BCh), Stanisławowi Snitko (ps. „Sowa”, „Zawisza” – BCh), Tadeuszowi Grochalowi (ps. „Tadek Biały” – AL), Piotrowi Kowalczykowi (ps. „Wolny” –  AL), Stanisławowi Wenclowi (ps. „Twardy” – GL PPS – AK), Mieczysławowi Filipczakowi (ps. „Mietek” – BCh), Władysławowi Kubarze (ps. „Lampart” – BCh), Józefowi Sygietowi (ps. „Jan” – BCh) oraz mieszkańcom i członkom ruchu oporu wsi Biała Błotna, zamordowanym przez niemieckich okupantów.

         Podczas uroczystości w Białej Błotnej, Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego odznaczono Sztandar Zarządu Głównego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej. W imieniu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – dokonał tego – Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari i jednocześnie Prezes tego Związku, uczestnik Powstania Warszawskiego, uczestnik Szturmu Berlina, Prezes Krajowej Rady Kombatantów – Żołnierzy Wojska Polskiego i Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia Spadkobierców reprezentujący 1 i 2 Armii Wojska Polskiego –  Komandor WP – Admirał z nominacją londyńską Henryk Kalinowski. W składzie pocztu sztandarowego wystąpili: Bartłomiej Ciszewski z Zawiercia, który tworzył Stowarzyszenie jako jeden z sygnatariuszy-założycieli oraz Ania Bendkowska i Martyna Karwa z Koła Pilica-Szyce.

         „– Jest to wielka chwila dla całego Stowarzyszenia Spadkobierców i wyróżnienie dla Okręgu Zawierciańsko-Olkuskiego, że właśnie na Ziemi Zawierciańskiej odznaczany jest nasz Sztandar. Pragnę podkreślić, że tradycją Stowarzyszenia stało się wyróżnianie miejscowości zasłużonych w pielęgnowaniu kombatanckich tradycji, poprzez dokumentowanie ważnych wydarzeń naszej organizacji właśnie w takich miejscowościach i regionach. Przypomnę też fakt, że pierwsze odznaczenie sztandaru nastąpiło w 2010 roku, w wiosce Rudka na Rzeszowszczyźnie. Było to odznaczenie “Medalem Wojennym Samoobrony Kresów Południowo-Wschodnich II RP”, w dowód uznania za zaangażowanie Stowarzyszenia w dokumentowaniu zbrodni ukraińskich faszystów z UPA, dokonywanych w polskich miejscowościach i na polskich obywatelach na terenie Polski Południowo-Wschodniej. Sztandar ufundowało małżeństwo Kombatantów RP, żołnierzy Armii Krajowej zamieszkałych na stałe w Kanadzie – Teresy i Zdzisława Knoblów, którzy wysoko oceniali działalność naszego Stowarzyszenia– powiedział prowadzący obchody Prezes Okręgu Zawierciańsko-Olkuskiego Stowarzyszenia Spadkobierców Maciej Świderski.

         Podczas uroczystości odznaczono osoby zaangażowane w upamiętnianiu tradycji kombatanckich. Wręczenia odznaczeń dokonali: Komandor Henryk Kalinowski, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Małgorzata Kitlińska-Kowalczyk oraz Starosta Zawierciański Rafał Krupa. Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym „Zwycięzcom” zostali odznaczeni potomkowie dowódców trzech oddziałów partyzanckich Batalionów Chłopskich: córka Bolesława Kozłowskiego „Wiary” – Hanna Kozłowska – Tomeczek, która jest jednym z sygnatariuszy-założycieli naszego Stowarzyszenia, córka zastępcy dowódcy “Mietka” – Jolanta Burzyńska, wnuczka Mieczysława Filipczaka – Malwina Grabowska oraz syn Józefa Sygieta „Jan” – Jan Sygiet. Syn Stanisława Śnitki „Sowy”, „Zawiszy” – kpt. Leszek Śnitko, który także współtworzył nasze Stowarzyszenie oraz Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Pradłach odznaczeni zostali Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego. Za działalność służącą upowszechnianiu i upamiętnianiu chwalebnych czynów obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny odznaczeni zostali Strażacy z OSP w Szycach – Stefan Witkowicz, Ryszard Jarząbek, Bogusław Grabowski, Sławomir Zasuń oraz Jarosław Więckowski. Medale Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych otrzymali: Jerzy Bendkowski – Komendant OSP Szyce, mjr Grzegorz Buła – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Będzinie, Teresa Dorenda – Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu, Monika Fujarka – Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Ponadto Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego wyróżnieni zostali: ks. Marek Mazur – Proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pradłach, Eleonora Trąba – Prezes ZKRP i BWP Koło w Żarnowcu, Marek Śliwa – Burmistrz Miasta Poręba, Krzysztof Dobrzyniewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, Stefan Pantak – Wójt Gminy Kroczyce, Maciej Świderski – Prezes Okręgu Zawierciańsko – Olkuskiego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, ppłk Stefan Słopiecki – Prezes Związku Inwalidów Wojennych w Zawierciu, Tadeusz Czapiński – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Rafał Kubara – sołtys wsi Biała Błotna oraz członkowie Okręgu Zawierciańsko-Olkuskiego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej: Włodzimierz Pucek i Edmund Skwara.

         Za współpracę z organizacjami kombatanckimi oraz upamiętnianie miejsc pamięci narodowej na terenie Powiatu Zawierciańskiego, Starosta Zawierciański uhonorował pamiątkowymi medalami Komandora Henryka Kalinowskiego oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej w Warszawie. Ponadto Starosta Rafał Krupa wręczył dyplomy okolicznościowe dla: Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Pradłach, Koła Gospodyń Wiejskich w Białej Błotnej, Wandy Karoń, Krystyny Wieczorek, Elżbiety Grabowskiej, Czesława Pantaka, Mieczysława Szczygielskiego, Jerzego Kasprzyka, Mieczysława Górki, Dominika Pucka, Łukasza Łakoty, Jacka Matusiewicza, Jacka Panka, Jerzego Podsiadły, Andrzeja Jeziorowskiego oraz Jurajskiego Szwadronu Kawalerii im. Jana III Sobieskiego.

         Uczniowie i członkinie KGW oraz zgromadzeni odśpiewali pieśni towarzyszące polskim partyzantom i żołnierzom podczas II wojny światowej – „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, „Rozszumiały się wierzby płaczące” oraz „Biały Krzyż”.

         Poświęcenia odsłoniętej tablicy pamiątkowej dokonał ks. Marek Mazur – Proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Pradłach.

         Przed tablicą złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem „Roty”.

         Dotychczasowy bilans dokonań Okręgu Zawierciańsko-Olkuskiego Stowarzyszenia Spadkobierców obejmuje: jeden pomnik, renowację jednego cmentarza partyzanckiego wzbogaconego o tablicę pamiątkową oraz odsłonięcie tablicy w Białej-Błotnej.

Prezes Okręgu Zawierciańsko-Olkuskiego

Stowarzyszenia Spadkobierców

Polskich Kombatantów II Wojny Światowej

Maciej Świderski

biala-blotna-2013-1. Poczty sztandarowe-pierwszy z prawej poczet Stowarzyszenia

Poczty sztandarowe-pierwszy z prawej poczet Stowarzyszenia

biala-blotna-2013-2.Odznaczanie sztandaru Stowarzyszenia medalem Czynu Frontowego I i II Armii WP

Odznaczanie sztandaru Stowarzyszenia medalem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP

biala-blotna-2013-3.Odznaczanie sztandaru Stowarzyszenia

Odznaczanie sztandaru Stowarzyszenia

biala-blotna-2013-4.Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich i Koło Gospdyń Wiejskich z Pradeł

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich z Pradeł i Koło Gospodyń Wiejskich z Białej-Błotnej

biala-blotna-2013-5.Delegacje obecne na uroczystości

Delegacje obecne na uroczystości

biala-blotna-2013-6.Delegacje potomków dowódców partyzanckich obecne na uroczystości

Delegacje potomków dowódców partyzanckich obecne na uroczystości

biala-blotna-2013-7.Modlitwa i poświęcenie tablicy pamiątkowej

Modlitwa i poświęcenie tablicy pamiątkowej

biala-blotna-2013-8.Składanie kwiatów przez delegację Stowarzyszenia

Składanie kwiatów przez delegację Stowarzyszenia

biala-blotna-2013-9.Składanie kwiatów przez delegację Stowarzyszenia

Składanie kwiatów przez delegację Stowarzyszenia

biala-blotna-2013-10.Pamiątkowe zdjęcie przed odsłoniętą tablicą

Pamiątkowe zdjęcie przed odsłoniętą tablicą

biala-blotna-2013-11.Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Kitlińska-Kowalczyk z Admirałem Henrykiem Kalinowskim-Prezesem Honorowym Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Kitlińska-Kowalczyk
z Admirałem Henrykiem Kalinowskim-Prezesem Honorowym Stowarzyszenia

 


9 września członkowie Okręgu Bydgoskiego Stowarzyszenia Spadkobierców wzięli udział, we współorganizowanej z Konfederacją „Pro Publico Bono”, Komitetem Obrony Pomnika Walki i Męczeństwa na Starym Rynku w Bydgoszczy i Parafią Katedralną, uroczystości upamiętniającej polskie ofiary pierwszych masowych egzekucji Polaków dokonywanych przez niemiecki Wehrmacht od 9 września 1939 roku.

9.09.1939 Wehrmacht rozstrzeliwuje Polaków w Bydgoszczy
    Apoloniusz Zawilski (1972) […]

Previous Entry

W dniach 13-15 września 2013 roku, odbyły się uroczystości  upamiętniające 20. rocznicę wyjścia wojsk Armii Radzieckiej z naszego kraju. Główne uroczystości odbywały się w Legnicy, w mieście w którym od 1945 roku stacjonował garnizon Północnej Grupy Wojsk Radzieckich. Pierwszym ich dowódcą został marszałek Konstanty Rokossowski a ostatnim, rozformującym jednostkę był gen. płk Leonid Kowaliew.
Pomysłodawcą uroczystości […]

Next Entry

Powiadamiaj mnie o nowościach na stronie
Loading...Loading...


five + two =
Ostatnie wpisy
Cookie i warunki korzystania
Nasza strona może korzystać z plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Nie zablokowanie obsługi plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Warunkami przechowywania lub dostępu mechanizmów cookies zarządzasz samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka Prywatności