STOWARZYSZENIE SPADKOBIERCÓW
POLSKICH KOMBATANTÓW
II WOJNY ŚWIATOWEJ

APEL III KONGRESU STOWARZYSZENIA SPADKOBIERCÓW POLSKICH KOMBATANTÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ

listopad 28th 2014 w dziale PUBLIKACJE

My, dzieci, wnuki i prawnuki Polskich Kombatantów II wojny światowej, Polacy powojennych pokoleń i pokoleń XXI wieku, z poczucia troski o stan Państwa Polskiego i nie dopuszczenie do zatracania wartości narodowych, łączymy się w jedności bez względu na odmienne korzenie naszych Przodków, których drogi do wolnej Ojczyzny wiodły od Września 1939 Roku po Maj 1945 Roku z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, z II Korpusu Generała Władysława Andersa, z I Dywizji Kościuszkowskiej Generała Zygmunta Berlinga oraz z I i II Armii WP, z partyzanckiej konspiracji Armii Krajowej, z Batalionów Chłopskich, z Gwardii Ludowej PPS, Gwardii i Armii Ludowej, z podporządkowanych Komendzie Głównej AK Narodowych Sił Zbrojnych, z ugrupowań ruchu oporu innych narodów koalicji antyhitlerowskiej, w jakich walczyli Polacy, a także z hitlerowskich obozów koncentracyjnych i łagrów radzieckich.

My, pokolenia powojenne, odwołując się do moralnego obowiązku przekazu prawdy o dziejach pokolenia wojennego Przodków naszych, poświadczamy naszą wolę sprzeciwu wobec faktów fałszowania i niszczenia prawdy o Ich czynie i martyrologii. Od początku transformacji ustrojowej w Ojczyźnie Naszej mają miejsce próby rewizji wyników II wojny światowej. Eksponowane są one głównie na zachodnio-północnych i południowo-wschodnich piastowskich ziemiach polskich. Fałszerze historii wszelkimi metodami dążą do likwidowania pomników upamiętniających historię wojenną naszych Przodków, jakie wzniesione zostały po 1945 roku. To współczesne barbarzyństwo z wielką intensywnością wszczęte zostało w roku 2014, roku 70-tych rocznic znamiennych dla Narodu Polskiego wydarzeń wojennych. Ogrom podejmowanych zniszczeń pomników nie maleje i przewidywać należy ich kontynuację w nadchodzącym roku, w 70-cie Wielkiego Zwycięstwa Państw Koalicji Antyhitlerowskiej nad hitlerowskimi Niemcami. Fałszerzom historii i pomnikowym likwidatorom nie wystarczają już akty hańbienia i dewastacji pomników upamiętniających tylko żołnierzy Armii Radzieckiej poległych i pogrzebanych w polskiej ziemi. Sięgają po pomniki polsko-radzieckie i po pomniki wyłącznie polskie.

Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej sprzeciwia się tym współczesnym barbarzyńcom. Wyrażamy pogląd, że każde niszczenie pomników przeszłości wzniesionych na polskiej ziemi jest niszczeniem naszej narodowej historii. Wyciągając wnioski z historii ojczystej twierdzimy, że niszczenie polskiej narodowej historii jest wstępem do niszczenia Państwa Polskiego. Powtarzamy – jeśli jakaś organizacja czy środowisko wzniosła pomnik stanowiący dla nich wartość, to inna organizacja i środowisko nie ma moralnego prawa tego pomnika burzyć lecz ma prawo wnieść inny pomnik. Jedynie w ten sposób zagwarantujemy prawo każdego następnego po nas pokolenia do poznawania wszystkich pomników wniesionych przed laty przez Przodków i wyciągania własnych wniosków z wydarzeń minionych, utrwalonych na tych pomnikach.

Pytamy: Czy w polskim interesie jest dziś jątrzenie narodowej świadomości i dzielenie Rodaków w oparciu o poglądy „pomnikowe” ?

W nadchodzącym 2015 roku, w 70-cie Wielkiego Zwycięstwa Państw Koalicji Antyhitlerowskiej nad hitlerowskimi Niemcami, Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej z pełną determinacją będzie się sprzeciwiać działaniom fałszerzy historii i pomnikowych likwidatorów. Będziemy oddawać hołd przed pomnikami żołnierzy Armii Radzieckiej, przed pomnikami stanowiącymi dowód wojennego polsko-radzieckiego braterstwa broni i przed pomnikami poświęconymi wyłącznie Polakom, którzy to braterstwo broni potwierdzali własnym życiem. Nie zapomnimy, że w skład Armii Czerwonej od pierwszego, przymusowego poboru na terenach zajętych 17 września 1939 roku wchodzili młodzi, mieszkający tam Polacy w wieku poborowym, a liczba ich sięgała od 200 do 250 tysięcy. Polacy ci byli wcielani w skład różnych zgrupowań i frontów. Do zakończenia wojny nie danym im było być zmienić munduru Armii Czerwonej i być przeniesionym do polskich formacji I Dywizji Kościuszkowskiej czy I i II Armii Wojska Polskiego. Każdy pomnik poświęcony poległym żołnierzom Armii Czerwonej jest także pomnikiem tych Polaków.

Nie można zmienić faktu, że II wojna światowa była wojną całego cywilizowanego świata z faszyzmem, że ówczesny cywilizowany świat – mimo swych różnic i przeciwieństw – zjednoczył się przeciw światowemu faszyzmowi. To przecież Wielka Trójka trzech państw, jakie nie zostały podbite przez III Rzeszę – Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Królestwa Wielkiej Brytanii – była krzepiącym przykładem i źródłem otuchy dla innych narodów spośród państw podbitych przez faszyzm, narodów nigdy niepokonanych, nieakceptujących wojennej okupacji i nadal walczących na wszystkich frontach pod bojowym dowództwem Wielkiej Trójki.

Nie można zmienić faktu, że pod dowództwem Trójki Antyhitlerowskiej walczyli także przedstawiciele Narodu Polskiego, jako żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na froncie zachodnim oraz I i II Armii Wojska Polskiego na froncie wschodnim. Nie da się zmienić ani wymazać z historii faktu, że żołnierze każdej ze zwycięskich armii tej Koalicji Antyhitlerowskiej, czy to z Zachodu czy ze Wschodu, byli witani przez wyzwalane narody ze łzami radości i wdzięczności jako wyzwoliciele. Nie da się zmienić ani wymazać z historii faktu, że wyzwolenie Polski spod hitlerowskiej okupacji przyszło ze Wschodu. Nie da się zmienić ani wymazać z historii faktu, że dzięki ustalonemu przez zwycięską Wielką Trójkę porządkowi świata, od 1945 roku do dziś nie powtórzył się exodus wojny totalnej, choć o tragiźmie jaki wszystkim narodom niesie wojna, Europa dziś jakby zapomniała.

Także w odniesieniu do Polski, nie da się zmienić faktu, że jeśli od wieków każde polskie pokolenie przeżywać musiało wojnę, to od 70-ciu lat wojna nie dotknęła ziem polskich. To także jest wartością Zwycięstwa 1945 Roku nad faszyzmem. Historycznych wartości Zwycięstwa nad faszyzmem nie da się przekreślić i to niezależnie od poglądów politycznych, sympatii czy antypatii narodowych.

Apelujemy do wszystkich Rodaków, a zwłaszcza do młodzieży, od której zależy przyszłość Polski, aby wyciągali wnioski z historii. Bądźcie mądrzy świadomością dramatów wojny swych Ojców i Dziadów i wypływających z nich wniosków. Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej potwierdza przesłanie swego działania, iż fundamentalnym wymiarem patriotyzmu jest dziś troska o stan Ojczyzny Naszej. Troska ta nigdy w naszej historii nie wyrażała się poprzez burzenie. Burzenie epoki „złotej wolności szlacheckiej” i „liberum veto” już przerabialiśmy. Trud budowania Ojczyzny trwał zawsze dłużej niż zbrodnia Jej zatracenia…

Kierując się tym przesłaniem, III Kongres Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej za główne kierunki działalności w 4. kadencji uznaje w 2015 roku 70-tą Rocznicę Wielkiego Zwycięstwa nad faszyzmem i w 2018 roku – 100. Rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 roku.

 

———————————————————–

Apel w powyższym brzmieniu został przyjęty podczas III Kongresu Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej.

 

 


W dniu 28 listopada 2014 roku o godz. 12.00 w Warszawie obradował  III Kongres Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej. Zgodnie z tradycją Kongres rozpoczęto odśpiewaniem pieśni Stowarzyszenia „Ojczyzna to my”.

Delegaci reprezentujący 18 struktur okręgowych Stowarzyszenia dyskutowali nad sprawozdaniem z realizacji zadań wykonanych w okresie 3.kadencji, przedstawionym przez ustępujący Zarząd Główny. Omówiono wnioski wypływające […]

Previous Entry

 
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Dużo uśmiechu, siły i wytrwałości w dążeniu do celu, sukcesów w pracy, tylko słonecznych dni, i aby ten Nowy Rok 2015 był dla Państwa najlepszym…
tego wszystkim naszym Członkom Zwyczajnym i Wspierającym, oraz Przyjaciołom i Sympatykom z całego serca życzymy
Zarząd Główny Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, XII A.D 2014

Pragniemy również […]

Next Entry

Powiadamiaj mnie o nowościach na stronie
Loading...Loading...


five + two =
Ostatnie wpisy
Cookie i warunki korzystania
Nasza strona może korzystać z plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Nie zablokowanie obsługi plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Warunkami przechowywania lub dostępu mechanizmów cookies zarządzasz samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka Prywatności