STOWARZYSZENIE SPADKOBIERCÓW
POLSKICH KOMBATANTÓW
II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. Rocznica Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej (2015)

luty 15th 2015 w dziale WYDARZENIA

W dniu 15 lutego 2015 roku Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej zorganizowało wyjazd na uroczystości 70. Rocznicy Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej do Pieniężna i Olsztyna-Kieźlin. Organizatorem uroczystości w Pieniężnie była Ambasada Federacji Rosyjskiej. Obecny był Ambasador Rosji, przedstawiciele attachatu wojskowego i liczna grupa młodzieży rosyjskiej z Obwodu Kaliningradzkiego. Obecny był wnuk Marszałka Konstantego Rokossowskiego. Ze strony polskiej w uroczystościach wzięły udział delegacje organizacji kombatanckich i społecznych. Prezentowane były sztandary Stowarzyszenia Spadkobierców, Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Generała Zygmunta Berlinga i Związku Inwalidów Wojennych.

Pierwsza część uroczystości miała miejsce przy Pomniku Żołnierzy i Dowódcy 3. Frontu Białoruskiego Generała Iwana Daniłowicza Czerniachowskiego, poległych podczas walk z hitlerowcami w lutym 1945 roku. Delegacja polska złożyła wieniec i zapaliła znicze pamięci.

 

Druga część uroczystości odbyła się na Cmentarzu w Pieniężnie przy kwaterze mogił żołnierzy Armii Czerwonej, których prochy pozostały na polskiej ziemi. Nad grobami poległych czerwonoarmistów członek delegacji Stowarzyszenia Spadkobierców odmówił modlitwę i zaśpiewał pieśń modlitewną.

Uroczystości w Pieniężnie miały charakter podniosły i godny. W przeciwieństwie do ubiegłego roku ich przebieg nie został zakłócony przez zmanipulowanych awanturników. Spokojny przebieg uroczystości zapewniony został przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, o co oficjalny wniosek złożyło nasze Stowarzyszenie.

Przypomnieć należy, że podczas ubiegłorocznych uroczystości w lutym i w maju w Pieniężnie, Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej zapowiedziało swój coroczny i wspólny z Rosjanami udział w uroczystościach w Pieniężnie albowiem uznajemy, że czyn wojenny Armii Czerwonej lat 1944-1945 przyniósł Polsce wyzwolenie. Stowarzyszenie Spadkobierców stanowisko swoje potwierdzało wielokrotnie, m.in. w „Liście otwartym do Burmistrza i Rajców Gminy Pieniężno” z 28.02.2014r., w „Apelu III Kongresu” z 28.11.2014r. oraz w wielu wystąpieniach kierowanych do władz Rzeczypospolitej.

 

 

Po zakończeniu uroczystości w Pieniężnie, delegacje polskich organizacji kombatanckich i społecznych udały się do Kieźlin na przedmieściach Olsztyna, pod Pomnik-Głaz Szeregowego Piotra Diernowa. Pomnik zastaliśmy w stanie zgodnym z treścią pisma, jakie Urząd Gminy Dywity w dniu 5 lutego br. przesłał do nas. W treści pisma Wójt Gminy poinformował: „… z uwagi na brak środków nie jesteśmy w stanie usunąć oznak dewastacji jakie miały miejsce we wrześniu 2014r. i styczniu 2015r. i zapewnić Państwa, że na czas zgromadzenia (zgodnie z przedmiotową ustawą chodzi o „zgromadzenie publiczne”, jakie oficjalnie w dniu 27.01.br. zgłosiliśmy – przyp. nasz) stan pomnika będzie pozwalał na godne uczczenie pamięci szeregowego Piotra Diernowa. Obecnie pomnik jest zabezpieczony czarną folią przed dalszą dewastacją, do czasu przeprowadzenia renowacji. Skuteczne usunięcie zanieczyszczeń z kamienia oraz cokołu wymaga fachowego wykonawstwa.” W odpowiedzi z dnia 10.02.2015r. przekazaliśmy Wójtowi Gminy, że: „… niezależnie od aktualnego stanu … nasza delegacja będzie obecna w Kieźlinach zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem.” Jednocześnie wyraziliśmy „… gotowość w partycypowaniu w tych pracach siłami Stowarzyszenia Spadkobierców.” Przekazaliśmy także kopię stanowiska Stowarzyszenia Spadkobierców z dnia 05.12.2014r. skierowanego do Wojewody Warmińsko-Warmińskiego, dotyczącego: 1) skargi na władze Miasta Pieniężno w związku z nieusunięciem stanu po dewastacji pomnika w Pieniężnie, 2) weryfikacji wykrycia sprawców popełnionego przestępstwa dewastacji tego pomnika i podjętego postępowania karnego. W tymże piśmie do Wojewody przeciwstawiliśmy negatywną postawę władz Pieniężna, pozytywnej postawie władz Gminy Kieźliny za zdecydowaną reakcję na sprofanowanie Głazu-Pomnika P.Diernowa i podjętą próbę usunięcia farby zaraz po oblaniu i pomalowaniu tego obelisku. Jednocześnie zwróciliśmy się do Wojewody z prośbą o udzielenie Gminie Kieźliny pomocy w celu całkowitego oczyszczenia Głazu-Pomnika P.Diernowa do czasu przyjazdu delegacji naszej i Rosjan na uroczystość 70. rocznicy Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, tj. do lutego 2015r. W udzielonej nam odpowiedzi z dnia 19.12.2014r. Wojewoda poinformował nas o skierowaniu pisma do Rady Miejskiej w Pieniężnie „… o zbadanie zasadności zarzutu bezczynności władz samorządowych Pieniężna wobec pogarszającego się (? – przyp. nasz) stanu zachowania pomnika.” W odniesieniu do naszej prośby o udzielenie pomocy Gminie Kieźliny, Wojewoda Warmińsko-Mazurski dotychczas nie wypowiedział się…

Podobnie jak w Pieniężnie, tak i w Kieźlinach uroczystość przebiegła godnie. Pod Pomnik Szeregowego P.Diernowa przybyła delegacja polskich organizacji wraz z trzema pocztami sztandarowymi. Przemówienia wygłosili przedstawiciele Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Generała Zygmunta Berlinga oraz Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej. Członek Stowarzyszenia Spadkobierców odmówił modlitwę i zaintonował pieśń modlitewną.Złożony został wieniec i zapalony znicz pamięci. Spokojny przebieg uroczystości zapewniony został przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Wniosek o zabezpieczenie uroczystości złożyło nasze Stowarzyszenie.

 

 

Atmosfera fobii antyrosyjskiej w Polsce, tym razem wobec pomników radzieckich i polsko-radzieckich, nie trwa od dwóch lat i nie zrodziła się przypadkowo. W roku ubiegłym ekstremum tej fobii przybrało formę wręcz wojny pomnikowej. Wszelkie symptomy wskazują, że jest to proces inspirowany. Odpowiedź na pytania, czy proces ten jest w zgodzie z Polską Racją Stanu, a także kto jest autorem tych prowokowanych inspiracji, musi znaleźć Naród Polski…

Niechaj wskazania naszych Przodków będą dla współczesnych polskich pokoleń busolą – „Zetrzyj sen z oczu, a czuj wczas o sobie cny Lachu!”


1 lutego 2015 roku delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w uroczystości rocznicy brawurowej akcji żołnierzy Oddziału Specjalnego Kedywu Armii Krajowej w wykonaniu wyroku śmierci na kacie Warszawy generale SS Franzu Kutscherze.
Organizatorem corocznych uroczystości jest Stowarzyszenie Szare Szeregi i osobiście uczestniczka tej akcji Maria Stypułkowska-Chojecka ps. „Kama” wraz z synem.
W imieniu naszej delegacji wieniec złożyli m.in. Prezes Zarządu […]

Previous Entry

Japońska telewizja poszukuje wszelkich informacji dotyczących Polaków, którzy w czasie wysiedleń na Sybir, którzy w okresie II wojny światowej, mieli styczność z Japończykami. Poszukiwania dotyczą wszelkich informacji – zdjęć, wspomnień, bliższych relacje między Polakami i Japończykami, nazwisk. Poszukiwania te nie obejmują Polaków – Sybiraków, którzy kontaktów z Japończykami nie mieli. Zgłoszenia prosimy kierować do bezpośrednio do japońskiej […]

Next Entry

Powiadamiaj mnie o nowościach na stronie
Loading...Loading...


five + two =
Ostatnie wpisy
Cookie i warunki korzystania
Nasza strona może korzystać z plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Nie zablokowanie obsługi plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Warunkami przechowywania lub dostępu mechanizmów cookies zarządzasz samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka Prywatności