STOWARZYSZENIE SPADKOBIERCÓW
POLSKICH KOMBATANTÓW
II WOJNY ŚWIATOWEJ

O NAS

This page created maj 2nd 2013

Pomysł powołania Stowarzyszenia zrodził się w 55-tą rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem.

Grupa dzieci polskich partyzantów z formacji AK, BCh, GL-AL, GL PPS, żołnierzy Samoobrony Kresów Południowo-Wschodnich oraz ruchu oporu na Obczyźnie: w Rosji, Jugosławii, Grecji i Francji opublikowała wówczas apel do dzieci i wnuków polskich partyzantów, w którym wzywała, aby nie dopuścić do zapomnienia heroizmu i martyrologii przodków z okresu II wojny światowej.

Zebranie rejestracyjne odbyło się w 2001 roku, rejestrację Krajowego Rejestru Sadowego organizacja uzyskała w 2002 roku. Początkowo skupiała ona wyłącznie potomków żołnierzy ruchu oporu, w 2003 roku w jej skład weszli także potomkowie żołnierzy formacji frontowych i więźniów.

Obecnie w Stowarzyszeniu działają dzieci i wnuki wszystkich ugrupowań polskich Kombatantów: Kombatantów Września 1939 roku, pierwszego oddziału partyzanckiego Majora „Hubali”, partyzantów AK, BCh, GL-AL, GL PPS, oddziałów partyzanckich NSZ, które podporządkowały się rozkazom Komendy Głównej AK, żołnierzy Samoobrony Kresów Południowo-Wschodnich oraz ruchu oporu na Obczyźnie; żołnierzy Armii Gen. Andersa, a także Armii Gen. Berlinga, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  i Polaków – żołnierzy Armii Radzieckiej, więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i łagrów radzieckich oraz robotników przymusowych.

Stowarzyszenie podjęło działania, wśród jakich na wyróżnienie zasługują:

1. Współpraca z istniejącymi w Kraju Związkami Polskich Kombatantów wszystkich ugrupowań oraz udział w uroczystościach kombatanckich.

2. Ewidencjonowanie miejsc walk i martyrologii, jakie dotychczas nie zostały upamiętnione, a także pomników pamięci narodowej zdewastowanych i zlikwidowanych.

3. Edycja Biuletynu Informacyjnego pt. „Echa Dziejów” (edycja do 2006r.).

4. Współorganizowanie, od 2003 roku, Polskich Narodowych Festiwali Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” w Lubaczowie. Z inicjatywy Stowarzyszenia w Festiwalu uczestniczyli  przedstawiciele Polonii z Uzbekistanu.

5. Współpraca z Kombatantami Polskimi żyjącymi poza Krajem.

6. Inicjatywa nawiązania współpracy z organizacjami kombatanckimi lub organizacjami pokoleń powojennych innych państw.

7. Podjęcie opracowania pt.:”Czego pokolenia Polaków XXI wieku winny się uczyć z historii Kombatantów II Wojny Światowej”.

8. W ramach współpracy z krajami – sygnatariuszami koalicji antyhitlerowskiej, realizacja od 2010 – zadania nazwanego “Bojowym Szlakiem Przodków Wspólnego Zwycięstwa”.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w :

Krajowym Rejestrze Sądowym – nr KRS: 0000089474

Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Grupie III pod numerem 106.

Głównym Urzędzie Statystycznym – nr REGON: 140984858

 

 

 


Główny cel działania Stowarzyszenia sformułowała jedna z jego członkiń, córka żołnierzy AK (ojciec walczył w Powstaniu Warszawskim, matka – w Górach Świętokrzyskich): „Dziś Ojczyźnie naszej konieczna jest jedność działania młodych pokoleń. Tak jak nasi Rodzice, niezależnie od formacji zbrojnej, wystąpili do walki przeciw okupantowi, bo wspólna i jedna była dla Nich Polska, tak dziś my […]

Next Entry

Powiadamiaj mnie o nowościach na stronie
Loading...Loading...


five + two =
Ostatnie wpisy
Cookie i warunki korzystania
Nasza strona może korzystać z plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Nie zablokowanie obsługi plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Warunkami przechowywania lub dostępu mechanizmów cookies zarządzasz samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka Prywatności