STOWARZYSZENIE SPADKOBIERCÓW
POLSKICH KOMBATANTÓW
II WOJNY ŚWIATOWEJ

Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej podczas uroczystości Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej przy Pomniku Tadeusza Kościuszki w Warszawie w dniu 19 października 2013 roku

Październik 19th 2013 w dziale PUBLIKACJE

Panie Prezesie ! Drodzy Rodacy ! Szanowni Zebrani !

Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej – jako organizacja skupiająca w swych szeregach potomków polskich kombatantów wszystkich frontów i ugrupowań, działających w okresie od 1 września 1939 po 8-9 maja 1945 – w roku 70. rocznicy sformowania I Dywizji Piechoty, na białoruskiej ziemi, w Sielcach nad Oką i bojowego chrztu pod Lenino, składa hołd tradycji Naczelnika Jenerała Tadeusza Kościuszki.

I Dywizja Piechoty przyjęła bowiem dumne imię Tadeusza Kościuszki. Motywacją takiej decyzji były idee nobilitowania Ludu Polskiego, podjęte ponad 200 lat temu przez Naczelnika Jenerała.

Bo Lud Polski żył wówczas niezgodnie z prawem wyznawanym przez Naczelnika, że „w naturze wszyscy równi jesteśmy”, zaś „Słowo poddany przeklęte winno być w oświeconych narodach”. Częstokroć podkreślał Naczelnik: „Tylko bogactwa i oświata czynią różnice między ludźmi”. Broniąc zaś mądrości prostego ludu, stawiał Naczelnik pytanie: „Czy szlachta w Polsce, co drobną nazywają, światlejsza jest w czym od włościan ? … Niech najbogatszy obywatel odda hołd powszechnej Opatrzności, szanując ludzkość w najuboższym rolniku”. Że nie były to czcze słowa lecz ugruntowane poglądy, przypomnieć należy, iż w swym testamencie polski Jenerał Kościuszko przekazał Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Tomasowi Jeffersonowi posiadane środki pieniężne w celu wykupienia, uwolnienia i wykształcenia takiej ilości Murzynów, jaka będzie możliwa. Takie społeczne postrzeganie świata z pewnością zaszeregować można do lewego skrzydła polskiego fizjokratyzmu i Oświecenia. I z tego przekonania rzucił Naczelnik ideę uwłaszczenia chłopów. Idei tej Hugo Kołłątaj wraz z Radą Najwyższą Narodową nadał rangę ustawy rządowej, niestety nie wdrożonej w życie.

Gdy przyszło Naczelnikowi Jenerałowi Kościuszce kreślić strategię Insurekcji, wówczas uznał, iż musi to być „Insurekcja Narodowa”, a wojsko polskie musi mieć kształt obywatelskiej służby wojskowej. Sprzeciwiał się Naczelnik Jenerał istniejącemu „wewnętrznemu i międzynarodowemu rynkowi żołnierzy najemnych”. Pisał: „Gdyby wszyscy Polacy klas innych bili się jak włościanie, Polska byłaby niepodległa”. Zewnętrznym symbolem tego credo był fakt przywdziania sukmany krakowskiej i wypisane na sztandarze grenadierów krakowskich hasło: „Żywią i bronią”. Tak budowana Armia Naczelnika Jenerała była armią nową duchem i celami. Naczelnik Kościuszko stał na stanowisku, że tylko armia narodowa, rekrutująca się ze wszystkich warstw społecznych i uświadomiona obywatelsko, wie za co się bije.

Jako Polacy powtarzać winniśmy to także – może i szczególnie – dziś, gdy koncepcja obywatelskiej służby wojskowej została zaniechana.

Jakąż gorycz przeżywać musiał Naczelnik Jenerał Tadeusz Kościuszko, gdy za przyczyną nie tylko zewnętrznych lecz głównie wewnętrznych uwarunkowań, idee jego zostały zdruzgotane. Pisał: „Nigdy Polakom broń ich nieprzyjaciół straszna nie była, gdyby sami pomiędzy sobą zgodni byli”.

I jeszcze koniecznym jest ujawniać przez lata skrywane przed Polakami poglądy Naczelnika Jenerała Kościuszki, dotyczące zewnętrznej sytuacji Polski, a odnoszące się w szczególności do sąsiadów graniczących z nami. Mimo, że główny wojenny wysiłek Insurekcji T.Kościuszki skierowany był przeciw carskiej Rosji, to Jego ocena dwóch głównych sąsiadów Polski: Rosji i Prus – już jako dojrzałego człowieka – była jednoznaczna: „Prusak zawsze był wiarołomcą w każdych przypadkach”.

To, co przecież w ogromnym skrócie wspominamy, było motywem przewodnim, że to właśnie Jego imię wpisano na sztandarze I Dywizji Piechoty w 1943 roku.

Szanowni Rodacy !

Lecz przecież ta Dywizja odwoływała się nie tylko do imienia i idei Tadeusza Kościuszki. Przypomnieć, ale i grzmieć należy – albowiem dziś młode pokolenia omal całkowicie nie wiedzą – że Kościuszkowcy, począwszy od 1943 roku aż po 1948 rok, na każdym porannym i wieczornym apelu śpiewali pieśń „Rota”, bo był to hymn I Dywizji.

A kto dziś wspomina Narodowi Polskiemu, że oto w roku bieżącym świętować winniśmy 105 rocznicę, pierwszego na ziemiach polskich wydanego drukiem wiersza ”Rota”, pióra Marii Konopnickiej ? Miało to miejsce w połowie listopada 1908 roku. Jest skandalem, że do dnia dzisiejszego jedynie ze stron „Nowego Przeglądu Wszechpolskiego”, Polacy w swej Ojczyźnie mogą się dowiedzieć o tej wielkiej rocznicy.

W roku 600-lecia Zwycięstwa Grunwaldzkiego, Polacy przypomnieli sobie o istnieniu Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie lecz mało kto z młodych pokoleń Polaków wie, iż pierwsze wykonanie „Roty”, jako pieśni z muzyką Feliksa Nowowiejskiego, miało miejsce właśnie podczas odsłonięcia tego Narodowego Monumentu 15 lipca 1910 roku, w 500-lecie Bitwy pod Grunwaldem.

Równie mało Polaków wie, że w 2010 roku, w rocznicę 600-lecia bitwy, zostało ogłoszone „Orędzie Grunwaldzkie” z ideą wzniesienia Pomnika Zwycięstwa Grunwaldzkiego w stolicy naszej Ojczyzny. Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej było jednym z sygnatariuszy tej idei.

Wspominamy o tym, tu przy Pomnika Naczelnika Jenerała Tadeusza Kościuszki, albowiem ciągłość powikłanej polskiej historii, postrzegamy w przedstawionej pokrótce Państwu triady: po 1. – Naczelnik Jenerał; po 2. – „Rota” jako nasz Hymn Narodowy czasów rozbiorowych; po 3. – I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Historia nie szczędziła doznawania goryczy wszystkim trzem Bohaterom tej triady. Z historii Ich losów Naród Polski musi dziś wyciągać wnioski na przyszłość.

Drodzy Rodacy ! Szanowni Zebrani !

Dając wyraz wierności ideom Naczelnika Jenerała, ideom „Roty” i wojennego szlaku Dywizji Kościuszkowskiej, Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej przedstawiło Prezesowi Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej Doktorowi Markowi Leszkowi Krześniakowi, inicjatywę wokalnego wykonania pełnego tekstu „Roty” na dzisiejszej uroczystości. Za zaakceptowanie tej propozycji z serc naszych dziękujemy. Pragniemy także poinformować, że po zakończonej uroczystości delegacja i Poczet Sztandarowy Stowarzyszenia Spadkobierców, spod Pomnika Jenerała Naczelnika Kościuszki przemaszeruje pod Pomnik Marii Konopnickiej, aby złożyć kwiat i zapalić znicz pamięci. Zapraszamy do wspólnego przemarszu pod Pomnik Marii Konopnickiej.

Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej życzymy dalszej, tak pięknej i w tak szerokim zakresie prowadzonej działalności patriotycznej, jaką dopotąd rozwija pod światłym przewodem Pana Prezesa Doktora Leszka Marka Krześniaka. Jeśli bowiem, jako Naród mamy takiego bohatera jak Naczelnik Jenerał Tadeusz Kościuszko, reprezentującego te moralne, narodowe wartości jakie zachowali Polacy przez ponad dwa stulecia i jeśli w następnych wiekach nie wyginą tacy społecznicy jak Prezes Krześniak, zaś młode pokolenia wraz ze swymi szkolnymi wychowawcami będą uczestniczyć w obchodach uroczystości patriotycznych jak dzisiejsza, to – jak wierzył przywódca polskich chłopów Wincenty Witos – „Polska trwać będzie wiecznie”.

Panie Prezesie ! Drodzy Rodacy ! Szanowni Zebrani !

Nie bacząc jakie burze nad Ojczyzną naszą jeszcze powieją, Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej trwać będzie wraz z Polską Fundacją Kościuszkowską we wspólnym ordynku.

Dziękujemy Państwu za wysłuchanie.

ZOBACZ RELACJĘ I ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI W 70. ROCZNICĘ I DYWIZJI PIECHOTY  IM. T. KOŚCIUSZKI  I W 105. ROCZNICĘ POWSTANIA „ROTY” MARII KONOPNICKIEJ (2013)


Najwyższej Czci Godni, choć tak często zapominani, Kombatanci – Żołnierze I Dywizji Piechoty im.Tadeusza Kościuszki!Szanowni Kombatanci wszystkich frontów i ugrupowań II wojny światowej!Wysocy Przedstawiciele Ambasady Republiki Białoruś!Pani Minister!Szanowni Zebrani!Proszę pozwolić, że będę korzystać z tekstu pisanego, aby niczego co chcielibyśmy przekazać, nie pominąć i nie zniekształcić. Proszę pozwolić, że będę mówił językiem Polaka i żołnierza, […]

Previous Entry

19 października2013 roku delegacja Stowarzyszenia Spadkobierców wraz z Pocztem Sztandarowym wzięła udział w zorganizowanych – przez Polską Fundację Kościuszkowską – uroczystościach XXX Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego przy Pomniku Naczelnika T.Kościuszki i w Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Zobacz treść wystąpienia przedstawiciela Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej podczas uroczystości Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej przy Pomniku Tadeusza Kościuszki. […]

Next Entry

Najnowsze wpisy
Powiadamiaj mnie o nowościach na stronie
Loading...Loading...


Cookie i warunki korzystania
Nasza strona może korzystać z plików cookie w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Nie zablokowanie obsługi plików cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie w pamięci urządzenia. Warunkami przechowywania lub dostępu mechanizmów cookies zarządzasz samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji zawiera nasza Polityka Prywatności